Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/mediolanummc.it/includes/menu.inc).

Co to jest prawo karne oraz jakie rozróżniamy jego rodzaje?

Jest to całość prawnych norm, które za pośrednictwem ukarania jako środka przymusu, który zawarty jest w takich normach, chroni wartości socjalne przed czynami niebezpiecznymi zwanymi przestępstwami.


W rozumieniu karnego prawa wartość społeczna jest to życie, zdrowie, godność człowieka i jego majątek.


Czyn, który jest społecznie niebezpieczny jest to postępowanie, które pozostaje w ujemnej relacji do publicznych wartości. Przestępstwo jest to czyn osoby ludzkiej, który zabroniony jest przez ustawę pod groźbą kary. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie i występki. Wykroczenia są obok przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w tego typu sposób, żeby wymagania stawiane przez to prawo były na miarę możliwości osoby ludzkiej. Stosowane kary oraz zabezpieczające środki nie mogą być okrutne oraz nie mogą poniżać osoby karanej ani wyrządzać jemu zbędnej dolegliwości.

Interesuje Cię opublikowany w tym portalu materiał? Kliknij więc oprócz tego ten link i sprawdź więcej info drukarnia etykiet samoprzylepnych na opisywany temat!

Kara jest konsekwencją popełnienia czynu, który zabroniony jest przez ustawy karne. Sprawca czynu zakazanego ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy z popełnionego przestępstwa zrobić można jemu zarzut.


grafika
Author: George Carter
Source: http://www.flickr.com


prawo karne
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com


przepisy karne muszą wyjaśniać przestępstwo maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest stosowanie przypuszczeń na niekorzyść oskarżonej osoby. Kara za przestępstwo określona powinna być we wcześniej opublikowanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół norm prawnych, które zawierają zakazy i nakazy określonego zachowania się w przypadku naruszenia takich norm. Materialne prawo karne, jest to dziedzina prawa określająca czynności, które są przestępstwami. Prawo karne skarbowe reguluje kwestię odpowiedzialności za wykroczenia oraz przewinienia skarbowe. Zawarte jest w KKS z 1999 r. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które definiuje przestępstwa wojskowe.
Postępowanie z osobami nieletnimi jest to dziedzina prawa ściśle związana z prawem karnym, która jest uregulowana w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w kwestiach nieletnich. Nie jest to część prawa karnego, gdyż w kwestiach nieletnich nie stosuje się kar, tylko środki wykonawcze i poprawcze.